Μεταλλική στρατιωτική ταυτότητα χτυπημένη όπως του στρατού ( όχι με χάραξη ).

Σε γυαλιστερή ή ματ , γνήσια αμερικάνικη.

Μπορούμε να τυπώσουμε (κτυπήσουμε) ανάγλυφα Ελληνικά , Λατινικά γράμματα ,αριθμούς και μερικά σύμβολα όπως + – / ,μέχρι 5 γραμμές και
μέχρι 14 χαρακτήρες η γραμμή 1&5 και μέχρι 15 χαρακτήρες οι γραμμές 2,3&4.
Οι χαρακτήρες που μπορούν να τυπωθούν είναι* : ABΓCDΔEFGHΘIJKLΛMNΞOPΠQRSΣTUVWXYΦΨZΩ 1234567890 .-/( )&+’ 

*(ΜΟΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)

Για παραγγελία εδώ : neosyllektos.com

Στρατιωτική ταυτότητα (χτυπημένη)

  • Κωδικός Προϊόντος: strtayt
  • Διαθεσιμότητα: Διαθέσιμο